Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Stefan Bäckman
Karjaan Hierontapalvelu
Y-tunnus: 2549660-4
044 557 2536
Ratsumiehenkatu 32,10300 Karjaa
Info@Karjaanhierontapalvelu.fi

Lakisääteinen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99)

Rekisterin nimi

Karjaan Hierontapalvelun asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Potilasturvallisuudesta huolehtiminen ja asiakassuhteen ylläpitäminen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, yritystunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivujen osoite, yhteyshenkilön tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot.

Terveystiedot ja lääkitykset mahdollisia kontraindikaatioita varten.

Tietojen kerääminen

Tietoja kerätään vain suoraan asiakkaalta, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista.

Tietojen luovutus

Karjaan hierontapalvelu ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä vain Karjaan hierontapalelun henkilökunnalla.

Asiakkaalla on oikeus saada nähtäväksi ja tarkistettavaksi hänestä kerätyt tiedot sekä saada korjatuksi väärät tiedot. Asiakkaalla on myös oikeus saada halutessaan kopiot potilasasiakirjoista sekä tietoa hänestä kerätyistä tiedoista.

Tietojen suojaus

Kaikki manuaalinen aineisto on suojattu lukitussa tilassa. Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu erillisellä suojatulla palvelimella jonka käyttö vaatii pääkäyttäjän salasanan.

Rekisteröidun kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyn tarkastus oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.